Kamerbrief over internationalisering mbo en ho

Minister Van Engelshoven (OCW) deelt haar visie op internationalisering in het middelbaar
beroepsonderwijs (mbo) en hoger onderwijs (ho) met de Tweede Kamer.