Beantwoording Kamervragen over achterstelling van vrouwen bij NWO-beurzen

Antwoorden van minister Van Engelshoven (SP) over het bericht dat zwangere vrouwen achtergesteld worden bij de aanvraag van NWO beurzen.