Beantwoording Kamervragen over psychische klachten onder studenten door leenstelsel en bindend studieadvies

Minister Van Engelshoven (OCW) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Futselaar (SP) over het bericht dat het leenstelsel en bindend studieadvies zorgen voor psychische klachten onder studenten.