Kamerbrief over bekostiging van godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) stuurt de Eerste Kamer zijn reactie op de vragen en opmerkingen van de leden van de Kamerfractie van de ChristenUnie met betrekking tot het ontwerpbesluit over de bekostiging van godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs (gvo/hvo) op openbare scholen.