Kamerbrief over versterking verantwoording onderwijsgelden

Minister Van Engelshoven (OCW) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeren de Tweede Kamer over maatregelen om de verantwoording van en inzicht in onderwijsgelden te verbeteren. Dit in reactie op het advies 'Inzicht in en verantwoording van onderwijsgelden' van de Onderwijsraad.