Kamerbrief over vervolg staatsexamens Nederlands als tweede taal

Minister Van Engelshoven (OCW) informeert de Tweede Kamer over het besluit van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) over het vervolg van de staatsexamens Nederlands als tweede taal.