Kamerbrief met een reactie op vragen over wetsvoorstel wijziging rentemaatstaf lening ho

Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt een brief aan de Tweede Kamer over het wetsvoorstel over de wijziging van de rentemaatstaf voor de lening hoger onderwijs.