Uitstel beantwoording Kamervragen over de grote kloof tussen gelukkige en kwetsbare kinderen

Minister De Jonge (VWS) schrijft de Tweede Kamer dat hij de vragen van het Kamerlid Westerveld (GL) niet binnen de gestelde termijn kan beantwoorden. Het Kamerlid heeft vragen gesteld over de grote kloof tussen gelukkige en kwetsbare kinderen.