Beantwoording vragen over Ontwerpbesluit kwaliteitsbekostiging hoger onderwijs

Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt de antwoorden op de vragen over het Ontwerpbesluit kwaliteitsbekostiging hoger onderwijs naar de Eerste Kamer.