Beantwoording vragen schriftelijk overleg Toetsbesluit PO

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt de schriftelijke vragen van de vaste commissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het overleg Toetsbesluit Primair Onderwijs.