Aanbiedingsbrief beantwoording Kamervragen tweede suppletoire begroting 2018

Aanbiedingsbrief van minister Van Engelshoven (OCW) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) over de beantwoording van Kamervragen tweede suppletoire begroting 2018.