Kamerbrief met reactie op rapport ‘Een volwaardig schoolexamen’ van de Commissie Kwaliteit Schoolexaminering

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) biedt zijn reactie op het rapport ‘Een volwaardig schoolexamen’ van de Commissie Kwaliteit Schoolexaminering aan de Tweede Kamer.