Kamerbrief met beantwoording schriftelijke vragen over brief Uitvoering moties voorinvesteringen hoger onderwijs

Minister Van Engelshoven (OCW) biedt de Tweede Kamer haar antwoorden op de schriftelijke vragen over de brief van 17 oktober 2018 Uitvoering moties voorinvesteringen hoger onderwijs.