Beantwoording schriftelijke vragen over schoolkosten

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt de schriftelijke vragen van de Kamerleden Westerveld (GL) en Kwint (SP) over schoolkosten.