Beantwoording vragen over lhbt-leerlingen die volgens de Amerikaanse Columbia University het zwaar hebben op Nederlandse middelbare scholen

Minister Van Engelshoven (OCW) beantwoordt de schriftelijke vragen van het Kamerlid Van den Hul (PvdA) over veel lhbt-leerlingen die het volgens de Amerikaanse Columbia University nog altijd zwaar hebben op Nederlandse middelbare scholen.