Kamerbrief met reactie op Tijdpad aanpak herziening bekostigingssystematiek hoger onderwijs en onderzoek

Minister Van Engelshoven (OCW) geeft een reactie op het verzoek van de commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap naar aanleiding van het verslag schriftelijk overleg aanpak herziening bekostigingssystematiek hoger onderwijs en onderzoek.