Kamerbrief werkdrukmiddelen primair onderwijs

Minister Slob stuurt de Tweede Kamer een brief over het eerder beschikbaar stellen van gelden om de werkdruk in het primair onderwijs te verminderen.