Beantwoording Kamervragen over werkdrukmiddelen basisonderwijs

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over het geld dat beschikbaar is gesteld om de werkdruk te verlagen in het basisonderwijs.