Beantwoording Kamervragen over over leerlingen op basisscholen in achterstandswijken die massaal kampen met problemen bij taal en leren, concentratieproblemen en ouders die hun kinderen vaak niet kunnen helpen

Minister Slob beantwoordt de vragen van het Kamerlid Van den Hul (PvdA) over leerlingen
op basisscholen in achterstandswijken die massaal kampen met problemen bij taal en leren, concentratieproblemen en ouders die hun kinderen vaak niet kunnen helpen.