Uitstelbrief inventarisatie laagdrempelige psychische hulpverlening (motie Bruins)

Minister Van Engelshoven laat de Tweede Kamer weten dat zij de de motie van Bruins (CU) over inventarisatie laagdrempelige psychische hulpverlening, niet kan behandelen binnen de gestelde termijn.