Kamerbrief over verlenging van het experiment educatieve module

Minister Van Engelshoven (OCW) informeert de Tweede Kamer over het besluit tot wijziging van het Besluit experimenten flexibel hoger onderwijs houdende de verlenging van het experiment educatieve module.