Beantwoording Kamervragen over artikel ‘Subsidiepot voor zij-instromers leeg'

Minister Slob beantwoordt vragen over het artikel ‘Subsidiepot voor zij-instromers leeg'.