Kamerbrief onderzoek aanvullend en particulier onderwijs

Minister Slob informeert de Tweede Kamer over de resultaten van het vervolgonderzoek naar aanvullend onderwijs in basisonderwijs en voortgezet onderwijs uit het voorjaar van 2019. Daarbij gaat hij ook in op de motie van het Kamerlid Westerveld (GroenLinks). De motie verzoekt om de beleidsopties te verkennen om ongewenste gevolgen van schaduwonderwijs tegen te gaan. Het rapport 'Aanvullend en particulier onderwijs' zit als bijlage bij de brief.