Opzet Toereikendheid doelmatigheid en kostenonderzoek

Het document bevat de opdrachtbeschrijving van het onderzoek naar de toereikendheid en doelmatigheid van het macrobudget en de
kosten(-toerekening) voor het middelbaar beroepsonderwijs, hoger onderwijs en (wetenschappelijk en praktijkgericht) onderzoek
.