Aanbiedingsbrief bij beantwoording vragen over het besluit tot indeplaatsstelling gemeenteraad Westland

Minister Slob stuurt de antwoorden op de vragen van de commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het besluit tot indeplaatsstelling gemeenteraad Westland naar de Tweede Kamer.