Kamerbrief bij ontwerp Subsidieregeling indemniteit bruiklenen 2016

Minister Van Engelshoven stuurt het ontwerp van de Subsidieregeling voor de wijziging van de Subsidieregeling indemniteit bruiklenen 2016 naar de Tweede Kamer. Het ontwerp houdt verband met de evaluatie van deze regeling. Zij informeert de Kamer over de streefdatum van de inwerkingtreding.