Aanbiedingsbrief voortgangsrapportage internationaal cultuurbeleid 2018

Minister Blok, minister Kaag en minister Van Engelshoven sturen de rapportage over de uitvoering van het internationaal cultuurbeleid 2018 naar de Tweede Kamer. De rapportage is een gezamenlijke uitgave van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en van Binnenlandse Zaken (BZ).