Beantwoording vragen over documenten hoger onderwijs

Minister Van Engelshoven stuurt de beantwoording van de vragen van de commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over 7 documenten over het hoger onderwijs naar de Tweede Kamer.