Afschrift reactie op misstand met betrekking tot de verplichte 2emoderne vreemde taal in de vwo-profielen

Minister Slob reageert op de brief van de conrector atheneum van het Altena College te Sleeuwijk over een (vermeende) misstand. Het ging om de verplichte 2e moderne vreemde taal in de vwo-profielen.