Nota naar aanleiding van het nader verslag wetsvoorstel Wet taal en toegankelijkheid

Minister Van Engelshoven gaat in op nadere vragen en opmerkingen van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap naar aanleiding van de nota naar aanleiding van het verslag en de nota van wijziging over het wetsvoorstel Wet taal en toegankelijkheid.