Planningsbrief OCW 2020 Q1e en 2e kwartaal

De planningsbrief bevat een overzicht van stukken, wetsvoorstellen, brieven en rapportages die minister Slob en minister Van Engelshoven naar de Kamer willen sturen in het 1e en 2e kwartaal van 2020.