Kamerbrief over toezending tussentijdse evaluatie studievoorschot

Minister Van Engelshoven schrijft aan de Tweede Kamer dat zij naar verwachting de tussentijdse monitoring van de invoering van de Wet studievoorschot hoger onderwijs uiterlijk 1 juni 2020 naar de Kamer kan sturen.