Antwoord op Kamervragen over het artikel Ruzie met de universiteit over een briljant idee

Minister Van Engelshoven beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van het artikel 'Ruzie met de universiteit over een briljant idee'. Volgens het artikel krijgen technische studenten te maken met keiharde onderhandelingen over intellectueel eigendom.

Antwoord op Kamervragen over het artikel Ruzie met de universiteit over een briljant idee (PDF | 6 pagina's | 245 kB)