Kamerbrief bij rapport over bouwstenen voor een toekomstbestendig bevoegdhedenstelsel voortgezet onderwijs

Minister Slob en minister Van Engelshoven sturen het rapport ' Naar een stelsel met toekomst - bouwstenen voor een toekomstbestendig bevoegdhedenstelsel voortgezet onderwijs' naar de Tweede Kamer. Zij gaan daarbij in op het rapport en geven hun reactie.