Aanbiedingsbrief bij de nota naar aanleiding van het verslag over wetsvoorstel vereenvoudiging grondslagen bekostiging vo-scholen

Minister Slob stuurt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag die hoort bij het wetsvoorstel vereenvoudiging grondslagen bekostiging vo-scholen. De Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES worden hiermee gewijzigd.