Brief uitvoering motie Rudmer Heerema cc inzake splitsing pabo

Minister Van Engelshoven informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van de motie om  een pilot mogelijk te maken, waarmee pabostudenten een gespecialiseerde opleiding voor lesgeven aan het jonge of het oudere kind kunnen volgen.