Beantwoording vragen schriftelijk overleg instelling wetenschappelijke curriculumcommissie voor de curriculumherziening in het funderend onderwijs

Minister Slob beantwoordt de vragen van de commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van de Tweede Kamer over de brief over de instelling van de
wetenschappelijke curriculumcommissie.De instelling van de commissie houdt verband met de curriculumherziening in het funderend onderwijs (basisonderwijs en voortgezet onderwijs).