Kamerbrief over beleidsinventarisatie en herbezinning residentieel onderwijs

Minister Slob informeert de Tweede Kamer over de herziening van het stelsel voor het residentieel onderwijs voor jongeren die in een jeugdhulpinstelling of een justitiële jeugdinrichting verblijven. Hij gaat daarbij in op de motie van het Kamerlid Westerveld (GroenLinks) over een passend onderwijsaanbod in de gesloten jeugdhulp. Ook behandelt hij de beleidsinventarisatie en het onderzoek naar onderwijs bij kleinschalige voorzieningen. Hij stuurt het rapport 'Onderwijs bij kleinschalige voorzieningen' mee met de Kamerbrief.

Kamerbrief over beleidsinventarisatie en herbezinning residentieel onderwijs (PDF | 10 pagina's | 491 kB)