Aanbiedingsbrief Commissie Onderwijsbevoegdheden bij verslag werkzaamheden

De brief bevat de hoofdlijnen uit de uitwerking van het advies 'Ruim baan voor leraren' door de Commissie Onderwijsbevoegdheden van de Onderwijsraad.

Aanbiedingsbrief Commissie Onderwijsbevoegdheden bij verslag werkzaamheden ( PDF | 4 pagina's | 209 kB )