Antwoord vragen Vaste Commissie vrijwillige ouderbijdrage en Profielenberaad


Minister Slob beantwoordt vragen uit het schriftelijk overleg over de brief van 24 november 2020 van het Profielenberaad. De brief ging over de voorhangprocedure in verband met de uitwerking van de nieuwe richtlijnen Ouderbijdragen.

Antwoord vragen Vaste Commissie vrijwillige ouderbijdrage en Profielenberaad (PDF | 16 pagina's | 467 kB)