Afschrift brief van NVAO aan OCW inzake instellingsaccreditatie 2021

Afschrift van de brief van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) aan minister Van Engelshoven over de vervolgstappen naar aanleiding van de verkenning naar de aanpak van ervaren regeldruk bij kwaliteitszorg.