Antwoord op schriftelijke vragen over online proctoring

Minister Van Engelshoven beantwoordt Kamervragen over het gebruik van online proctoring tijdens tentamens door instellingen in het hoger onderwijs.