Kamerbrief toekenning subsidie IML

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeert de Tweede Kamer over de adviezen van de CommissieIML over de subsidieregeling Incidentele Middelen Leerlingendaling  VO 2020-2025 (IML). Het adviesrapport van de Commissie IML en een overzicht van de toegekende subsidie stuurt hij mee met de Kamerbrief.

Kamerbrief toekenning subsidie IML (PDF | 2 pagina's | 220 kB)