Kamerbrief bij onderzoeksrapportages zelftesten in onderwijs en kinderopvang

Minister Slob (Basis-en Voortgezet Onderwijs en Media) stuurt de Tweede Kamer 2 onderzoeksrapporten over het gebruik van zelftesten voor COVID-19 in de kinderopvang en alle sectoren van het onderwijs. Hij doet dit mede namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapen destaatssecretarisvan Sociale Zakenen Werkgelegenheid. Hij geeft daarbij een toelichting.