Kamerbrief voortgang Nationaal Programma Onderwijs najaar 2021

Minister Van Engelshoven (OCW) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) delen de voortgang van het Nationaal Programma Onderwijs met de Tweede Kamer. Ook melden zij de afhandeling van een aantal moties.

Bijlagen