Antwoord op Kamervragen over het bericht dat Westlandse politiek komst islamitische school tegen houdt

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Westlandse politiek houdt komst islamitische school opnieuw tegen'. Het Tweede Kamerlid Van Baarle (DENK) had hierover vragen gesteld.