Kamerbrief TK over Nederlandse inzet gendergelijkheid en gelijke rechten van LHBTI-personen in de EU

Minister Van Engelshoven (OCW), minister Knapen (BZ) en minister De Bruijn (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) informeren de Eerste en Tweede Kamer informeren de Tweede Kamer over de uitvoering van de motie van de Tweede Kamerleden Zohair El Yassini (VVD) en Jasper van Dijk (SP). De motie ging over de Nederlandse inzet om de lhbti-strategie van de Europese Commissie te ondersteunen. LHBTI staat voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen. Daarnaast informeren zij beide Kamers over de mogelijkheid van een statenklachtprocedure bij het Europees Hof van Justitie op basis van de antidiscriminatierichtlijn.

Kamerbrief TK over Nederlandse inzet gendergelijkheid en gelijke rechten van LHBTI-personen in de EU (PDF | 5 pagina's | 257 kB)