Beantwoording Kamervragen over het bericht over Joodse studenten en docenten in academisch Nederland

Minister Van Engelshoven (OCW) beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Joodse studenten/docenten in academisch Nederland (vogel)vrij?!'. Zij kreeg de vragen van het Tweede Kamerlid Beertema (PVV).

Beantwoording Kamervragen over het bericht over Joodse studenten en docenten in academisch Nederland (PDF | 3 pagina's | 262 kB)