Beantwoording vragen onderzoeks- en innovatiedeel informele Raad voor Concurrentievermogen januari 2022

Minister Dijkgraaf (OCW) beantwoordt vragen over de Geannoteerde Agenda onderzoeksdeel informele Raad voor Concurrentievermogen 24 en 25 januari 2022 en het Verslag Raad voor Concurrentievermogen van 25 en 26 november 2021. Hij doet dit mede namens de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK). De vaste Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK) had hierover vragen gesteld tijdens het schriftelijk overleg van 14 januari 2022.

Beantwoording vragen onderzoeks- en innovatiedeel informele Raad voor Concurrentievermogen januari 2022 (PDF | 12 pagina's | 468 kB)