Deelrapportage - Literatuurstudie Ruimte voor onderwijs tijdens de COVID-19-pandemie Ruimte voor onderwijs tijdens de COVID-19-pandemie Literatuurstudie

De deelrapportage is onderdeel van het evaluatieonderzoek naar de servicedocumenten voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en hoger onderwijs (ho). De documenten bevatten afspraken en maatregelen om tijdens de coronapandemie te kunnen afwijken van wetten en regelgeving om het onderwijs zo goed mogelijk door te laten gaan. De deelrapportage bevat de uitkomsten van de literatuurstudie bij dit onderzoek.

Deelrapportage - Literatuurstudie Ruimte voor onderwijs tijdens de COVID-19-pandemie Ruimte voor onderwijs tijdens de COVID-19-pandemie Literatuurstudie (PDF | 60 pagina's | 1.018 kB)